Vi har 60 års erfaring i udlejning - 400 forskellige varer på hylderne - klarer fra få til flere tusinde gæster
Søgning
Søg efter varer:

 
Vis kurv
Vis kurv

Kurv

0,00 DKK
0
 • Århus
 • Lystrup
 • Odder

Festlige anledninger - Konfirmation

Selve konfirmationshandlingen består af følgende led:

Tale til konfirmanderne (samtale)

Trosbekendelsen

Tilspørgsel og svar

Konfirmationsvelsignelse

Fadervor.

Konfirmanderne går op til alteret forud for eller efter trosbekendelsen. Mens konfirmanderne går op til alteret, kan der synges en salme eller et salmevers.

TALE TIL KONFIRMANDERNE (samtale)

Konfirmationshandlingen begynder med, at præsten fra korbue eller et andet egnet sted i kirken holder en kort tale til konfirmanderne, eventuelt i forbindelse med en samtale med konfirmanderne. Denne tale kan bortfalde, eller knyttes til prædikenen.

Efter talen (eller forud for trosbekendelsen) kan præsten bede følgende forbøn for konfirmanderne:

Almægtige, barmhjertige Gud, himmelske Fader.
Vi takker dig,
fordi du har antaget disse unge
som dine børn i den hellige dåb
og oplyst dem ved dit ord.
Vi beder dig,
fuldend din gode gerning, som du har begyndt i dem,
og lær dem stadig bedre at kende den frelse,
du har beredt dem i din enbårne Søn. Amen.

Eller:

Vor Gud og Fader i himlen.
Vi takker dig,
fordi du tog imod os, da vi blev døbt.
I Jesus Kristus har vi lært dig at kende,
så vi kan leve som dine børn
og tro på din kærlighed.
Derfor beder vi dig:
Bekræft for de unge,
at du vil være med dem alle dage indtil verdens ende.
Styrk dem med dit levende håb
og bevar dem fra det onde,
så din glæde må leve i dem. Amen.

TROSBEKENDELSEN

Forsagelsen og trosbekendelsen fremsiges i kor af præsten og konfirmanderne (eller af hele menigheden):

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

TILSPØRGSEL OG SVAR (kan udelades)

Med navns nævnelse spørger præsten hver enkelt konfirmand, og denne svarer ja til hvert spørgsmål:

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, og på Helligånden? - Ja!

Eller præsten spørger med navns nævnelse hver enkelt konfirmand:

N.N. Vil du konfirmeres i den kristne tro?
Konfirmanden: Ja!

Eller tilspørgsel og svar udelades, og konfirmationsvelsignelsen indledes med, at præsten nævner konfirmandens navn.

KONFIRMATIONSVELSIGNELSE

Konfirmanden knæler, og præsten velsigner under håndspålæggelse hver enkelt med følgende ord:

Den treenige Gud, som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb, og gjort dig til arving til det evige liv, han opholde dig i din dåbs nåde indtil din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed!

Eller:

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i dåben har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv!

Eller:

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i dåben har gjort dig til sit barn, han styrke dig i din tro og give dig håb, han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed!

Efter konfirmationsvelsignelsen kan præsten for hver enkelt konfirmand læse et skriftord eller et salmevers.

For hvert hold siger præsten: Fred være med jer!

FADERVOR

Når alle er konfirmeret, beder konfirmander og præst i kor Fadervor.

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

I stedet kan anvendes:

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Konfirmationshandlingen afsluttes med en salme, hvorunder konfirmanderne går tilbage til deres pladser. Konfirmationsgudstjenesten fortsættes derefter som en almindelig højmesse. Som slutningskollekt kan bruges kollekten efter dåben, eller en særlig slutningskollekt til konfirmationsgudstjeneste. Under udgangen (postludiet) kan konfirmanderne føres ud af kirken i procession.

Borgerlig konfirmation – "Nonfirmation"

Da konfirmationen er en bekræftelse af dåben, giver det sig selv, at er men ikke døbt, kan man ej heller blive konfirmeret. Andre ønsker ikke at bekræfte, at de er døbt – men vil alligevel gerne deltage i en handling.

DUI/leg og Virke står for en række ungdomsfester, der træder i stedet for den kirkelige handling. Du finder link til DUIs ungdomsfester her: http://www.ungdomsfest.dk/

Spørgsmål & svar

Her finder du en liste med de mest almindelige spørgsmål angående konfirmation.

Kilde: Roskilde Stift

 • Hvad betyder konfirmation?

Konfirmation betyder bekræftelse. Det er en gensidig bekræftelse af den pagt, som ved dåben er indgået mellem Gud og et menneske. I Danmark blev konfirmation indført i 1736.

 • Hvordan bærer man sig ad, hvis man skal gå til præst?

Konfirmationsforberedelsen foregår enten på 7. eller 8. klassetrin. Nærmere oplysninger om hvor foreberedelsen foregår og, hvornår konfirmationen finder sted fås ved henvendelse til sognepræsten eller i byer på kirkekontoret. Normalt vil det være omtalt i kirkebladet, ligesom præsten mange steder kommer på skolen og fortæller om konfirmations-forberedelsen.

 • Hvad skal der til for at blive konfirmeret?

For at blive konfirmeret kræves det, at man er døbt eller bliver døbt inden konfirmationen. Desuden skal konfirmanden følge konfirmationsforberedelsen og være fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste. Nærmere oplysning om konfirmation og forberedelsen fås ved henvendelse til sognets præst.

 • Kan man gå til konfirmationsforberedelse, selv om man ikke vil konfirmeres?

Det vil man ofte kunne efter nærmere aftale med præsten.

 • Skal pigerne have hvidt tøj på og drengene sort ved konfirmation?

Nej. Det vigtigste er, at konfirmanden føler sig godt tilpas i det valgte tøj til festdagen.

 • Hvornår foregår forberedelsen?

Oplysning om forberedelsen og konfirmationsdato fås ved henvendelse til sognets præst/kirkekontoret.

 • Hvor mange gange skal man i kirke inden konfirmationen?

I følge bestemmelser om konfirmation skal konfirmanden være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste. Hvordan denne fortrolighed opnås, fortæller præsten om i begyndelsen af forberedelsen. Mange steder skal konfirmander deltage i 8-10 gudstjenester i løbet af året.

 • Kan konfirmationen foregå ved en søndagsgudstjeneste?

Ja, hvis konfirmanden er syg eller ikke har mulighed for at deltage på konfirmationsdagen, aftales det med præst, hvornår konfirmationen så kan finde sted.

 • Hvad er blå mandag?

Blå mandag kaldes også andendagsfesten, hvor konfirmander holder fri dagen efter konfirmationen. Ofte bliver det til en tur til den nærmeste storby, på Sjælland slutter mange Blå Mandag i Tivoli.

 • Hvad er nonfirmation?

Nonfirmation kaldes også borgerlig konfirmation eller ungdomsfest, og er en ikke-kirkelig ungdomsfest, som modstykke til konfirmation.

Til toppen